میلگرد استنلس استیل 20-304L شش متری

میلگرد استنلس استیل 20-304L شش متری