آلومینیوم ابعاد 20*40 ضخامت 3میلیمتر

آلومینیوم ابعاد 20*40 ضخامت 3میلیمتر